KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Małgorzata ULEWICZ, Politechnika Częstochowska (przewodnicząca)

Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy HOŁA, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Stanisław FIC, Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna JANUSZKIEWICZ, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

Prof. dr hab. inż. Mariusz JAŚNIOK, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Janusz JURASZEK, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej

Prof. dr hab. inż. Marta KOSIOR-KAZBERUK, Politechnika Białostocka

Prof. dr hab. inż. Izabela MAJOR, Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. inż. Maria MRÓWCZYŃSKA, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. inż. arch. Bogusław PODHALAŃSKI, Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Jacek SELEJDAK, Politechnika Częstochowska

Prof. gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Norbert SZMOLKE, Politechnika Opolska

Prof. dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Dr inż. Magdalena DOBISZEWSKA, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dr inż. arch. Anna GUMIŃSKA, Politechnika Śląska

Dr inż. Barbara KSIT, Politechnika Poznańska