KOMITET ORGANIZACYJNY

Bartosz Witkowski
Adrian Klimek
Serafin Pędziwiatr
Karolina Budzikur
Monika Słowińska
Anita Dróbkowska
Małgorzata Ulewicz - Przewodnicząca i Opiekun Koła Naukowego
Robert Kruzel - Sekretarz ds. naukowych (+48 34) 3250408
Alina Pietrzak - Sekretarz ds. finansowych (+48 34) 3250963
Paweł Helbrych - Sekretarz ds. organizacyjnych (+48 34) 3250963


email: mtsz@bud.pcz.pl